Župni vjeronauk

 ŽUPNI VJERONAUK OD 29.05.2017. – 04.06.2017.

PRVOPRIČESNICI U SRIJEDU i PETAK U 16.00 sati

             RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA
U NEDJELJU POSLIJE SVETE MISE KOJA JE U 10.30 SATI

 DJEČJI ZBOR PJEVANJE U SRIJEDU U 16.30 sati