Župni vjeronauk

 ŽUPNI VJERONAUK 19.02.2018. – 25.02.2018.

PETAK 23.02.2018.
ČETVRTI RAZRED U 16.00 sati
PETI RAZRED u 16.40 sati
POČETAK KURSILJA ZA KRIZMANIKE U 17.00 sati u župnoj dvorani

SUBOTA 24.02.2018.
SEDMI RAZRED U 8.15 sati
ŠESTI RAZRED U 9.00 sati
DJEČJI ZBOR PJEVANJE U 9.00 SATI