Župni vjeronauk

 ZA VRIJEME LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA NEMA ŽUPNOG VJERONAUKA

TREBA REDOVITO DOLAZITI NA SVETE MISE!

SVETA MISA JE NAJVEĆI DAR, VRIJEDNOST I BOGATSTVO KOJE IMAMO (papa Franjo)