Župni vjeronauk

ZA VRIJEME ŠKOLSKIH PRAZNIKA NEMA VJERONAUKA

DOLAZITI NA SVETE MISE I POBOŽNOSTI