Raspored Svetih misa (euharistija)

MISE OD 25.07.2017. – 30.07.2017.     

25.07.2017.UTORAK
misa ujutro u 7.30  sati u Hlapičini

26.07.2017. SRIJEDA
misa ujutro u 7.30 sati u Hlapičini

27.07.2017. ČETVRTAK 
misa ujutro u 7.30 sati u Hlapičini

28.07.2017. PETAK  
misa ujutro u 7.30 sati u Hlapičini

29.07.2017. SUBOTA 
misa ujutro u 7.30 sati u Hlapičini

 MISA I VJENČANJE U 17.00 sati u Hlapični:
KOVAČIĆ MATIJA I MELITA KOVAČIĆ r. BAŠA
KRŠTENJE: TIN KOVAČIĆ

30.07.2017. –  NEDJELJA 
misa ujutro u 7.30 sati u župnoj crkvi

misa u 11.10 sati u HLAPIČINI U CRKVI SV. ANE
PROŠTENJE SVETE ANE
, misu predvodi vlč. Kristijan Stojko

SVETA MISA JE NAJVEĆI DAR, VRIJEDNOST I BOGATSTVO KOJE IMAMO (papa Franjo)