Raspored Svetih misa (euharistija)

MISE OD 23.03.2019. – 31.03.2019.     

23.03.2019.  – SUBOTA
KRŠTENJE U 16.00 sati: JAN PERČIĆ

KRIŽNI PUT U HLAPIČINI U 17.30 sati
NEDJELJNA SVETA MISA U HLAPIČINI U 18.00 sati

DEKANATSKI SUSRET MLADIH U 19.00 sati u župnoj dvorani

24.03.2019.  –  3. KORIZMENA NEDJELJA
misa ujutro u 7.30 sati u župnoj crkvi

KRIŽNI PUT PO ČITAVOJ ŽUPI
početak u 9.30 sati u župnoj crkvi

misa poslije križnog puta oko 17.30 sati

25.03.2019.  –  PONEDJELJAK – BLAGOVIJEST
misa ujutro u 7.30 sati u župnoj crkvi
misa u 9.00 sati u Hlapičini
misa u 18.00 sati u župnoj crkvi
PRVOPRIČESNICI I FIRMANICI VJERONAUK U 17.15 sati u župnoj crkvi i onda predmole krunicu

26.03.2019.  UTORAK
misa navečer u 18.00 sati
POSLIJE MISE SASTANAK ŽUPNOG KARITASA

27.03.2019.  – SRIJEDA
misa ujutro u 7.30 sati

28.03.2019.  – ČETVRTAK 
misa navečer u 18.00 sati

29.03.2019.  – PETAK
KRIŽNI PUT U HLAPIČINI U 17.00 sati

KRIŽNI PUT U ŽUPNOJ CRKVI U 18.00 sati i POSLIJE MISA

30.03.2019.  – SUBOTA
misa ujutro u 7.30 sati
DRUGI RAZRED VJERONAUK U 8.15 sati
PRVI RAZRED VJERONAUK U 9.00 sati

 SUSRET MLADIH U 19.00 sati u župnoj dvorani

31.03.2019.  –  4. KORIZMENA NEDJELJA
misa ujutro u 7.30 sati u župnoj crkvi

misa u 9.00 sati u Hlapičini

KRIŽNI PUT U ŽUPNOJ CRKVI U 10.30 sati
POSLIJE SVETA MISA
SEDMI I ŠESTI RAZRED VJERONAUK U 10.15 sati u župnoj crkvi i onda predmole križni put
POSLIJE MISE RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA