Raspored Svetih misa (euharistija)

MISE OD 19.02.2018. – 25.02.2018.     

19.02.2018. PONEDJELJAK
misa navečer u 17.00 sati

20.02.2018. UTORAK
misa ujutro u 7.30 sati

SPROVOD U 15.00 sati – + TEREZIJA PETKOVIĆ

21.02.2018.  – SRIJEDA
misa ujutro u 7.30 sati

23.02.2018. PETAK 
KRIŽNI PUT U HLAPIČINI U 17.00 sati i POSLIJE SVETA MISA

KRIŽNI PUT U ŽUPNOJ CRKVI U 17.30 sati i POSLIJE SVETA MISA

POČETAK KURSILJA ZA KRIZMANIKE u 17.00 sati u župnoj dvorani

VJERONAUK ČETVRTI RAZRED u 16.00 sati
VJERONAUK PETI RAZRED u 16.40 sati

24.02.2018. SUBOTA
misa ujutro u 7.30 sati
SEDMI RAZRED VJERONAUK U 8.15 sati
ŠESTI  RAZRED VJERONAUK U 9.00 sati
DJEČJI ZBOR PJEVANJE u 9.00 sati

25.02.2018.NEDJELJA
misa ujutro u 7.30 sati u župnoj crkvi

misa u 9.00 sati u Hlapičini

KRIŽNI PUT  u 10.30 sati u župnoj crkvi i poslije misa

SVETA MISA JE NAJVEĆI DAR, VRIJEDNOST I BOGATSTVO KOJE IMAMO (papa Franjo)