Raspored Svetih misa (euharistija)

MISE OD 19.09.2017. – 24.09.2017.     

19.09.2017.UTORAK
misa navečer u 19.00 sati
ŽUPNI VJERONAUK PRVOPRIČESNICI U 17.00 sati
ŽUPNI VJERONAUK FIRMANICI  U 17.45 sati
SUSRET MINISTRANATA U 18.30 sati i poslije su na misi

20.09.2017. SRIJEDA  
misa ujutro u 7.30 sati 

21.09.2017. ČETVRTAK
misa ujutro u 7.30 sati

22.09.2017. PETAK 
misa ujutro u 7.30 sati 

23.09.2017. SUBOTA
KRŠTENJE u 16.00 sati: WILLIAM SAKAČ SOLDAT

MISA I VJENČANJE U 17.00 sati: BISTROVIĆ ANICA I BOJAN SKLEPIĆ
KRŠTENJE: NEO SKLEPIĆ

24.09.2017. –  NEDJELJA 
misa ujutro u 7.30 sati u župnoj crkvi

misa u 9.00 sati u Hlapičini

misa u 10.30 sati u župnj crkvi
ŽUPNI VJERONAUK ČETVRTI I PETI RAZRED u 9.55 I ONDA PREDMOLE KRUNICU

SVETA MISA JE NAJVEĆI DAR, VRIJEDNOST I BOGATSTVO KOJE IMAMO (papa Franjo)