Raspored Svetih misa (euharistija)

MISE OD 13.01.2019. – 20.01.2019.     

13.01.2019.  –  NEDJELJA – KRŠTENJE GOSPODINOVO
misa ujutro u 7.30 sati u župnoj crkvi

misa u 9.00 sati u Hlapičini

misa u 10.30 sati u župnoj crkvi
FIRMANICI I PRVOPRIČESNICI u 9.55 u župnoj crkvi vjeronauk

15.01.2019.  – UTORAK
misa ujutro u 7.30 sati

16.01.2019.  – SRIJEDA
misa navečer u 18.00 sati

17.01.2019.  – ČETVRTAK
misa ujutro u 7.30 sati

18.01.2019.  – PETAK
misa ujutro u 7.30 sati

19.01.2019.  – SUBOTA
misa popodne u 16.00 sati u Kapelščaku
povodom blagdana 
SV. FABIJANA I SEBASTIJANA

20.01.2019.  –  NEDJELJA
misa ujutro u 7.30 sati u župnoj crkvi

misa u 9.00 sati u Hlapičini

misa u 10.30 sati u župnoj crkvi