Currently browsing

Page 16

NAŠI MLADI NA DEKANATSKOM SUSRETU MLADIH

DEKANATSKI SUSRET MLADIH GORNJOMEĐIMURSKOG DEKANATA U subotu 18. veljače u župi Selnica je održan dekanatski susret mladih Gornjomeđimurskog dekanata. Susret je započeo …