POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA ŽUPOM SVETI MARTIN NA MURI

POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA ŽUPOM SVETI MARTIN NA MURI U našoj župi od 2002. godine održava se pobožnost križnog puta na otvorenom, odnosno po svim mjestima naše župe. Pobožnost je započela uvodnom molitvom u 9.30 sati u župnoj crkvi te je nastavljeno prvom postajom u Vrhovljanu, drugom u Žabniku, trećom u …

NAŠI MLADI NA DEKANATSKOM SUSRETU MLADIH

DEKANATSKI SUSRET MLADIH GORNJOMEĐIMURSKOG DEKANATA U subotu 18. veljače u župi Selnica je održan dekanatski susret mladih Gornjomeđimurskog dekanata. Susret je započeo …