nastup-mjesovitog-zbora-u-zupi-sv-juraj-na-bregu

ŽUPNI MJEŠOVITI ZBOR NASTUPAO U ŽUPI SV. JURAJ NA BREGU

ŽUPNI MJEŠOVITI ZBOR NASTUPAO U ŽUPI SV. JURAJ NA BREGU Povodom proštenja „ IMENA MARIJINOG“ u župi Sv. Juraj na bregu u organizaciji župe Sv. Juraj na bregu održana je smotra pjevačkih zborova i vokalnih sastava gornjomeđimurskog dekanata. Nastupalo je 11 sastava, a među njima je bio i naš župni …